Betingelser og vilkår

easy.jobs eies og drives av EasyJobs, Inc. (eller vi eller oss).
Din bruk av, og tilgang til, easy.jobs indikerer at du aksepterer disse vilkårene.

1. Medlemskap [VALGFRITT]
Du trenger ikke være medlem av easy.jobs for å få tilgang til nettstedet eller bruke innholdet eller tjenestene. Tilgang til noen områder av easy.jobs og noe innhold og tjenester kan imidlertid også være begrenset til medlemmer.
Når du blir medlem, må du inngå en egen medlemsavtale.

2. Proprietary Rights
Din bruk av easy.jobs gir deg ikke noe eierskap eller interesse for noe innhold, kode, data eller materiale du får tilgang til på eller gjennom nettstedet, eller noen immaterielle rettigheter som inneholder noe innhold, kode, data eller materiale du får tilgang til på eller gjennom nettstedet.
Du kan laste ned en enkelt kopi av alt innhold som finnes på easy.jobs, utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk, i samsvar med disse bruksvilkårene, forutsatt at du opprettholder opphavsretten og andre kunngjøringer som inneholder innholdet. Dette ekskluderer produkter som er tilgjengelige for salg / lisensiering på nettstedene.
Hvis du gjør annen bruk av easy.jobs, eller produktene, innholdet, koden, dataene eller materialet på nettstedet eller tilgjengelig via nettstedet, med mindre annet er oppgitt ovenfor, vil du bryte copyright og andre lover i Bangladesh, andre land, som samt gjeldende statlige lover og kan være underlagt ansvar for slik uautorisert bruk.

3. Copyright Agent
Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og krever at de menneskene som bruker nettstedene, eller tjenestene eller funksjonene som er gjort tilgjengelig på eller gjennom nettstedet, gjør det samme.
Hvis du mener at arbeidet ditt er kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du videresende følgende informasjon til EasyJobs, Inc .:
din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
en beskrivelse av hvor det påståtte krenkende materialet ligger;
en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket du påstår er krenket; og
en uttalelse fra deg, om at du garanterer at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig og at du er opphavsretseier eller har autorisasjon til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaver.

4. Trade Marks
Varemerker, logoer, servicemerker og handelsnavn (samlet varemerkene) som vises på easy.jobs, eller på innhold tilgjengelig gjennom easy.jobs, er registrerte og uregistrerte Trade Marks of EasyJobs, Inc. og andre.
Ingenting som finnes på easy.jobs skal tolkes som å gi eksplisitt eller underforstått lisenser eller rettigheter til å bruke noe varemerke som vises på nettstedene uten skriftlig tillatelse fra EasyJobs, Inc. eller tredjepart som måtte eie det aktuelle varemerket.

5. Changes to Terms of and Conditions
EasyJobs, Inc. kan etter eget skjønn endre eller endre disse vilkårene (helt eller delvis) fra tid til annen og når som helst uten varsel til deg.
Endringer i vilkårene vil være effektive når de legges ut av oss på easy.jobs.
Din fortsatte bruk av easy.jobs og / eller tjenestene som er gjort tilgjengelig på eller gjennom nettstedet etter at endringer i Vilkår og betingelser er lagt ut, vil bli betraktet som aksept av disse endringene.

6. User Information
I løpet av din bruk av easy.jobs og / eller innholdet eller tjenestene som er gjort tilgjengelig på, eller gjennom, easy.jobs, kan det hende du blir bedt om å gi viss personlig informasjon til oss (brukerinformasjon). EasyJobs, Inc.s informasjonsinnsamling og bruksretningslinjer med hensyn til personvernet til slik brukerinformasjon er beskrevet i easy.jobs personvernregler.
Du er alene ansvarlig for nøyaktigheten og innholdet i brukerinformasjon.

7. Linking to the Sites
Du samtykker i at hvis du inkluderer en lenke fra noe annet nettsted til easy.jobs, må en slik lenke koble til den fullstendige versjonen av en HTML-formatert side med easy.jobs.
Du har ikke lov til å koble direkte til noe bilde som er vert på easy.jobs eller våre tjenester, for eksempel ved å bruke en "in-line" -koblingsmetode for å føre til at bildet som er vert av oss, vises på et annet nettsted.
Du samtykker i å ikke laste ned eller bruke bilder som er vert på easy.jobs på et annet nettsted, til noe formål, inkludert uten begrensning å legge ut slike bilder på et annet nettsted.
Du samtykker i å ikke koble fra noe annet nettsted til easy.jobs på noen måte slik at easy.jobs, eller noen side av easy.jobs, er "innrammet", omgitt eller tilslørt av noe tredjeparts innhold, materiale eller merkevare.
Vi forbeholder oss retten til å insistere på at enhver lenke til easy.jobs blir avviklet, og til å oppheve retten til å lenke til easy.jobs fra hvilket som helst annet nettsted når som helst etter skriftlig varsel til deg.

8. Third Party Sites
Du kan være i stand til å flytte fra easy.jobs til tredjeparts nettsteder (koblede nettsteder).
Du erkjenner og samtykker i at vi ikke har noe ansvar for informasjonen, innholdet, produktene, tjenestene, reklamen, koden eller annet materiale som kanskje eller ikke kan leveres av eller gjennom koblede nettsteder, selv om de eies eller drives av våre tilknyttede selskaper.
Inkludering av koblinger til slike nettsteder på easy.jobs innebærer ikke EasyJobs, Inc.s godkjenning, sponsing eller anbefaling fra dette nettstedet.
EasyJobs, Inc. fraskriver seg ethvert ansvar for lenker til et annet nettsted.

9. Modifying and Terminating our Services
Vi kan legge til eller fjerne funksjoner eller funksjoner i easy.jobs, og vi kan stoppe eller stoppe en tjeneste helt.
Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene våre, selv om vi beklager at du går. EasyJobs, Inc. kan også slutte å levere tjenester til deg, eller legge til eller opprette nye grenser for våre tjenester når som helst.
Hvis vi avbryter en tjeneste, der det er rimelig mulig, vil vi gi deg rimelig forhåndsvarsel og en sjanse til å få informasjon ut av denne tjenesten.

10. Disclaimers
Bortsett fra slik det uttrykkelig er angitt i disse vilkårene eller tilleggsvilkårene, gir hverken EasyJobs, Inc. eller dets leverandører eller distributører noen spesifikke løfter om tjenestene. For eksempel gjør vi ingen forpliktelser angående innholdet i tjenestene, den spesifikke funksjonen til tjenestene, eller deres pålitelighet, tilgjengelighet eller evne til å møte dine behov.

11. Liability for our Services
Når loven tillater det, vil EasyJobs, Inc., og dets leverandører og distributører, ikke være ansvarlig for tapt fortjeneste, inntekter eller data, økonomiske tap eller indirekte, spesielle, følgeskader, eksemplariske eller straffbare skader.
I den grad loven tillater det, er EasyJobs, Inc., og dets leverandører og distributører, sitt totale ansvar for ethvert krav under disse vilkårene, inkludert for implisitte garantier, begrenset til beløpet du betalte oss for å bruke tjenestene (eller, hvis vi velger å levere tjenestene igjen).
I alle tilfeller vil EasyJobs, Inc., og dets leverandører og distributører, ikke være ansvarlig for tap eller skade som ikke er rimelig forutsigbar.

12. Business uses of our Services
Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av en virksomhet, godtar den virksomheten disse vilkårene. Det vil holde uskadelig og skadesløsgjøre EasyJobs, Inc. og dets tilknyttede selskaper, offiserer, agenter og ansatte fra ethvert krav, sak eller handling som oppstår fra eller er relatert til bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, inkludert ethvert ansvar eller utgifter som følge av krav, tap, erstatning, søksmål, dommer, saksomkostninger og advokatsalær.

13. GDPR compliance with Easy.Jobs
Yes, easy.jobs is GDPR-kompatibel. We worked hard and added several EU General Data Protection Regulation (GDPR) enhancements. This is to make sure that we fulfill all GDPR obligations and maintain transparency about candidates’ information and messaging. For detailed information, visit our documentation on GDPR.

For contacting us, you can drop your queries in our contact form or check out the Personvern as well.