algemene voorwaarden

easy.jobs is eigendom van en wordt beheerd door EasyJobs, Inc. (of wij of wij).
Uw gebruik van en toegang tot easy.jobs geeft aan dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden.

1. Lidmaatschap [OPTIONEEL]
U hoeft geen lid te zijn van easy.jobs om toegang te krijgen tot de site of om de inhoud of services te gebruiken. De toegang tot sommige delen van easy.jobs en sommige inhoud en services is echter mogelijk ook beperkt tot leden.
Als u lid wordt, moet u een afzonderlijke lidmaatschapsovereenkomst sluiten.

2. Proprietary Rights
Uw gebruik van easy.jobs geeft u geen eigendom of belang in enige inhoud, code, gegevens of materialen waartoe u toegang krijgt op of via de site of intellectuele eigendomsrechten die bestaan uit inhoud, code, gegevens of materialen waartoe u toegang heeft of via de site.
U mag een enkele kopie van alle inhoud op easy.jobs downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het copyright en andere kennisgevingen in die inhoud behoudt. Dit is exclusief producten die beschikbaar zijn voor verkoop / licenties op de Sites.
Als u ander gebruik maakt van easy.jobs, of de producten, inhoud, code, gegevens of materialen op de site of beschikbaar via de site, behalve zoals hierboven anders vermeld, schendt u het auteursrecht en andere wetten van Bangladesh, andere landen, zoals de toepasselijke staatswetten en kan aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk ongeoorloofd gebruik.

3. Copyright Agent
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en eisen dat de mensen die de Sites gebruiken, of de services of functies die op of via de site beschikbaar worden gesteld, hetzelfde doen.
Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan de volgende informatie naar EasyJobs, Inc .:
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden; en
een verklaring van u dat u garandeert dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

4. Trade Marks
De handelsmerken, logo's, servicemerken en handelsnamen (gezamenlijk de handelsmerken) die worden weergegeven op easy.jobs of op inhoud die beschikbaar is via easy.jobs, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van EasyJobs, Inc. en anderen.
Niets op easy.jobs mag worden geïnterpreteerd als het verlenen of uitdrukkelijk impliceren van een licentie of recht om een op de Sites weergegeven Handelsmerk te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van EasyJobs, Inc. of de derde partij die mogelijk eigenaar is van het toepasselijke Handelsmerk.

5. Changes to Terms of and Conditions
EasyJobs, Inc. kan, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van tijd tot tijd en op elk moment herzien of wijzigen zonder kennisgeving aan u.
Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht wanneer ze door ons op easy.jobs worden geplaatst.
Uw aanhoudend gebruik van easy.jobs en / of de diensten die op of via de site beschikbaar worden gesteld nadat er wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn gepost, worden beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen.

6. User Information
In de loop van uw gebruik van easy.jobs en / of de inhoud of diensten die beschikbaar zijn gemaakt op of via easy.jobs, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie aan ons te verstrekken (gebruikersinformatie). Het beleid van EasyJobs, Inc. voor het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot de privacy van dergelijke gebruikersinformatie wordt uiteengezet in het privacybeleid van easy.jobs.
U bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en inhoud van gebruikersinformatie.

7. Linking to the Sites
U gaat ermee akkoord dat als u een link van een andere website naar easy.jobs opneemt, deze link moet linken naar de volledige versie van een HTML-opgemaakte pagina van easy.jobs.
Het is niet toegestaan om rechtstreeks te linken naar een afbeelding die wordt gehost op easy.jobs of onze services, zoals het gebruik van een "in-line" koppelingsmethode om ervoor te zorgen dat de door ons gehoste afbeelding wordt weergegeven op een andere website.
U stemt ermee in geen afbeeldingen te downloaden of te gebruiken die op easy.jobs op een andere website worden gehost, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van dergelijke afbeeldingen op een andere website.
U gaat ermee akkoord om vanaf geen enkele andere website naar easy.jobs te linken op een zodanige manier dat easy.jobs, of een pagina van easy.jobs, wordt "omlijst", omgeven of versluierd door inhoud, materialen of branding van derden.
We behouden ons het recht voor om erop te staan dat elke link naar easy.jobs wordt stopgezet, en om uw recht om te linken naar easy.jobs vanaf elke andere website op elk moment in te trekken na schriftelijke kennisgeving aan u.

8. Third Party Sites
Mogelijk kunt u overstappen van easy.jobs naar websites van derden (gelinkte sites).
U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk zijn voor de informatie, inhoud, producten, diensten, advertenties, code of ander materiaal dat al dan niet wordt geleverd door of via gelinkte sites, zelfs als ze eigendom zijn van of worden beheerd door onze gelieerde ondernemingen.
Het opnemen van een link naar dergelijke websites op easy.jobs betekent niet dat EasyJobs, Inc. deze website steunt, sponsort of aanbeveelt.
EasyJobs, Inc. wijst elke aansprakelijkheid af voor links naar een andere website.

9. Modifying and Terminating our Services
We kunnen functionaliteiten of functies toevoegen of verwijderen in easy.jobs, en we kunnen een Service helemaal opschorten of stoppen.
U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze Services, hoewel we het jammer vinden dat u vertrekt. EasyJobs, Inc. kan ook stoppen met het leveren van Services aan u, of op elk moment nieuwe limieten toevoegen of creëren aan onze Services.
Als we een service stopzetten, waar redelijkerwijs mogelijk, zullen we u een redelijke voorafgaande kennisgeving en een kans geven om informatie uit die service te halen.

10. Disclaimers
Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen noch EasyJobs, Inc. noch haar leveranciers of distributeurs specifieke beloften over de diensten. We doen bijvoorbeeld geen enkele toezegging over de inhoud van de services, de specifieke functie van de services of hun betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid om aan uw behoeften te voldoen.

11. Liability for our Services
Indien wettelijk toegestaan, zijn EasyJobs, Inc. en haar leveranciers en distributeurs niet verantwoordelijk voor gederfde winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, gevolg-, voorbeeld- of punitieve schade.
Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van EasyJobs, Inc. en haar leveranciers en distributeurs voor elke claim onder deze voorwaarden, inclusief voor impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat u ons hebt betaald om de services te gebruiken (of, als we ervoor kiezen om u de diensten opnieuw te leveren).
In alle gevallen zijn EasyJobs, Inc. en haar leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die redelijkerwijs niet te voorzien is.

12. Business uses of our Services
Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het zal EasyJobs, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen, agenten, agenten en werknemers vrijwaren en vrijwaren van elke claim, rechtszaak of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, uitspraken, proceskosten en advocatenhonoraria.

13. GDPR compliance with Easy.Jobs
Yes, easy.jobs is Voldoet aan GDPR. We worked hard and added several EU General Data Protection Regulation (GDPR) enhancements. This is to make sure that we fulfill all GDPR obligations and maintain transparency about candidates’ information and messaging. For detailed information, visit our documentation on GDPR.

For contacting us, you can drop your queries in our contact form or check out the Privacybeleid as well.